Abot-Kayang Solusyon Para Mas Lumago Ang Iyong Negosyo

Naniniwala kami na ang simple at madaling transaksyon ay susi sa pag-unlad ng iyong negosyo. Sa pagbibigay ng mas maayos at mabilis na access sa tamang payment platform solution, maaari namin kayo tulungan magbigay ng ligtas at iba’t ibang paraan ng pagbabayad para madagdagan ang inyong kita at makaabot ng mas maraming customer.

Alamin ang PearlPay Gateway

Abot-Kayang Solusyon Para Mas Lumago Ang Iyong Negosyo

Naniniwala kami na ang simple at madaling transaksyon ay susi sa pag-unlad ng iyong negosyo. Sa pagbibigay ng mas maayos at mabilis na access sa tamang payment platform solution, maaari namin kayo tulungan magbigay ng ligtas at iba’t ibang paraan ng pagbabayad para madagdagan ang inyong kita at makaabot ng mas maraming customer.

Alamin ang PearlPay Gateway

Ang Tamang Solusyon naKailangan ng Iyong Negosyo

Magproseso at tumanggap ng mga bayad online o sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas.

Iba't-ibang paraan ng pagbabayad

Iba't-ibang paraan ng pagbabayad

Tumanggap ng cash, credit at debit card, online banking, e-wallet, at iba pa!

Wider customer reach

Makaabot sa mas maraming customer

Kumonekta sa higit na 50,000 na outlet (bayad center, pawnshop, e-wallet, etc.) at sa higit na 2,000 merchants.

Subaybayan ang kita ng inyong negosyo

Subaybayan ang kita ng inyong negosyo

Mag-generate ng mga report para mas madaling ma-track ang iyong kita.

Maingat at ligtas na transaksyon

Maingat at ligtas na transaksyon

Panatilihing ligtas at protektado ang mga transaksyon sa pamamagitan ng one-time-pin (OTP) at iba pang mga security measure ayon sa mga data privacy, security at iba pang mga regulasyon.

Kumuha ng bayad sa iba't-ibang paraan

Kumuha ng bayad sa iba't-ibang paraan

Maaaring magbayad ang iyong mga customer sa iyong branch, website o mag-send ng payment link sa chat o text.

Mas Pabutihin at Padaliin AngPagbabayad sa Ating Komunidad

Ang access sa tamang payment solution ay susuportahan at sisiguraduhin ang paglaki at pag-unlad ng iyong negosyo.

Customer Left
Payment Gateway Tagalog Web
Customer Right
Payment Gateway Tagalog Mobile
Footer Image Tagalog

Sama-sama tayong magtulungan para mas umasenso at mapaunlad ang iyong negosyo.

Simulang Gawing Digital ang Aking Negosyo

Sama-sama tayong magtulungan para mas umasenso at mapaunlad ang iyong negosyo.

Footer Image Tagalog
Simulang Gawing Digital ang Aking Negosyo